Na BIP RDLP w Katowicach, pojawiła się informacja o zatwierdzeniu PUL dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022-2031: https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-katowicach/nadlesnictwo-brynek6

Dokumenty związane z zatwierdzeniem PUL można również pobrać z naszej strony:

Ogłoszenie o zatwierdzeniu PUL

Zatwierdzenie PUL przez Ministra Klimatu

Uzasadnienie dla PUL wraz ze szczegółowym podsumowaniem uwzględnienia uwag społecznych

Skorygowana mapa cięć dla zatwierdzonego planu PUL - na tej mapie, można sprawdzić jak wygląda plan cięć rębnych, po uwzględnieniu uwag społecznych.

Pliki opisowe dokumentacji PUL (elaborat, program ochrony przyrody, prognoza oddziaływania na środowisko) opublikowane są na stronie BIP Nadleśnictwa Brynek w zakładce „Plan urządzenia lasu”: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-brynek/plan-urzadzania-lasu

 

Po wstępnym zapoznaniu się z w/w materiałami, nasze wnioski są bardzo pozytywne :-) 

Projekt planu PUL, wystawiony do konsultacji społecznych, zakładał etat rębny w ilości 467 945 m3 a PUL skorygowany, po uwzględnieniu uwag strony społecznej, zakłada etat rębny w ilości 341 634 m3. Oznacza to, że strona społeczna doprowadziła do zmniejszenia etatu rębnego o aż 126 311 m3 (126 tys. m3)
Zakładając, że przeciętna zasobność drzewostanów dla Nadleśnictwa Brynek wynosi 245m3 z 1ha  (źródło: https://brynek.katowice.lasy.gov.pl/lasy-regionu#.Yu5bnHbP2Um ) możemy przyjąć, że razem uratowaliśmy  515 ha lasu !!!  Wiemy również, że w konsultacjach społecznych PUL dla Nadleśnictwa Brynek, złożono 254 wnioski, co oznacza, że każda osoba, która wzięła udział w konsultacjach, przyczyniła się do uratowania około 2 ha lasu. 

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w trakcie konsultacji społecznych. To dzięki WAM, udało się doprowadzić do wielkiego sukcesu.

Dziękujemy również Leśnikom, którzy naprawdę poważnie potraktowali głos społeczny.

Nasz przykład pokazuje, że prawdziwy i konstruktywny dialog społeczny z Lasami Państwowymi jest możliwy.  

 

 

Wielki sukces w Brynku

06 sierpnia 2022

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Skontaktuj się z nami:

  • Magdalena Gościniak / Zabrze / tel. 691025343 / mail: madziapodziewska@gmail.com
  • Adrian Król / Tworóg i okolice/ mail: adrian.krol@wp.pl 
  • Sławomir Bryła / Lubliniec / tel. 883075554 / mail: bryla.slawomir@gmail.com

Strona nie jest oficjalną witryną instytucji PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek