Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Skontaktuj się z nami:

  • Magdalena Gościniak / Zabrze / tel. 691025343 / mail: madziapodziewska@gmail.com
  • Adrian Król / Tworóg i okolice/ mail: adrian.krol@wp.pl 
  • Sławomir Bryła / Lubliniec / tel. 883075554 / mail: bryla.slawomir@gmail.com

Strona nie jest oficjalną witryną instytucji PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek

Jak aktywnie wziąć udział w konsultacjach?

Na udział w konsultacjach nowego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brynek, mamy czas do 11 stycznia 2022. W trakcie trwania konsultacji społecznych, każdy obywatel ma prawo zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do wyłożonego planu PUL. 

Uwagi można zgłaszać:

1. w formie pisemnej, wysyłając pismo na adres: 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,

ul. św. Huberta 43/45,40-543 Katowice

2. drogą mailową, wysyłając maila na adres:

rdlp@katowice.lasy.gov.pl

3. przez ePUAP: wysyłając pismo na adres:

pgl-lp-0271/SkrytkaESP

 

O co można wnioskować podczas konsultacji Planu Urządzenia Lasu?

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących formy i zakresu zgłaszanych wniosków.
Ważne jest aby wnioski dotyczyły gospodarki leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo, to znaczy żeby zawierały:

A. określony obszar, którego dotyczą (poprzez wskazanie numeru konkretnego adresu leśnego widocznego na mapie albo - gdy nie jest to możliwe, nazwanie lasu - na przykład „las znajdujący się przy Osiedlu Młodego Górnika w Zabrzu”), aby osoba, która analizować będzie wniosek mogła odzwierciedlić obszar na mapie. Jak znaleźć na mapie interesujący nas adres leśny, zostało pokazane na przykładzie grafik w dalszej części opisu

B. określone postulaty, to znaczy opisane oczekiwania („chcę, żeby planowane zręby zmniejszyć z 40% do 10%”)

C. określone argumenty, tj. powody, dla których składamy wniosek. Mogą one być społeczne, przyrodnicze albo gospodarcze, ponieważ to są trzy podstawowe funkcje lasu. Argumenty społeczne to np. „ten las daje mi wytchnienie”, „odpoczywam w tym lesie po ciężkim tygodniu pracy”, „chodzę do tego lasu na grzyby”, „pokazuję w tym lesie moim dzieciom świat fauny i flory”, „regularnie odwiedzam moje ulubione drzewa, które znajdują się właśnie na tym terenie”. Możemy poruszać kwestie zmian klimatu i podkreślać mitygującą je lokalnie rolę lasu. Możemy powoływać się na kwestie redukcji zanieczyszczeń powietrza. Możemy wskazywać małą turystykę. Możemy w końcu argumentować, że środowisko jest bardzo zniszczone  - i chociażby z tego powodu potrzeba o wiele bardziej dbać o to, co pozostało.

 

Raczej nie należy wnioskować o budowę elementów małej architektury typu: ławeczki, altanki, kosze na śmieci, ponieważ to nie są działania związane z gospodarką leśną.

 

Poniżej kilka przykładów o co wnioskuje strona społeczna podczas konsultacji:

  • Zaniechanie cięć rębnych w lasach ochronnych (np. lasach ochronnych miast, bądź lasach wodochronnych).

  • Zaniechanie cięć rębnych we fragmencie lasu, gdzie społeczność zidentyfikowała drzewa o wymiarach pomnikowych lub na przykład drzewa, które są mikrosiedliskami.

  • Zmianę rodzaju rębni na mniej agresywną ze względu na społeczną i rekreacyjną funkcję lasu.

  • Zaniechanie cięć rębnych ze względu na wartości przyrodnicze lasu.

  • Ograniczenie gospodarki leśnej w otulinie rezerwatu dla którego nie ustanowiono jeszcze planu ochrony.

  • Zachowanie starolasów, biorąc pod uwagę fakt, że ich ścisłą ochronę postulują europejskie polityki leśne.

 

Jeżeli masz swój ulubiony fragment lasu, z którym jesteś związany emocjonalnie, ponieważ tam spacerujesz, odpoczywasz, chodzisz na grzyby i jagody, sprawdź czy ten kawałek "twojego lasu" nie zostanie wycięty w ramach nowego planu PUL w latach 2022-2031.
Możesz to sprawdzić na mapie udostępnionej przez RDLP w ramach konsultacji społecznych.
Mapa jest dość skomplikowana w "obsłudze" ale poniższa grafika pomoże w zrozumieniu jakie zabiegi gospodarcze są zaplanowane przez leśników.

I tak:
obszary z czerwonymi obwódkami i kropkami wewnątrz, oznaczają że ten fragment zostanie wycięty w takim procencie jak podaje czerwony opis na mapie: przykładowo: IB-95% oznacza, że wycięte zostanie 95% drzew a pozostawione jedynie 5% drzew. Aby leśnicy wiedzieli, jaki fragment lasu chcemy uratować, musimy podać tzw. adres leśny.

Na mapie udostępnionej przez RDLP, adres leśny jest podany dużymi czarnymi cyframi - na poniższym fragmencie mapy widzimy adresy leśne: 109, 110, 111. Granice obszaru leśnego są oznaczone czarnymi przerywanymi liniami:

 

obszary z niebieskimi obwódkami i kropkami wewnątrz, oznaczają obszary z zaplanowanymi zrębami złożonymi. Na ogół są one mniej drastyczne ale tu też należy zwrócić uwagę na czerwone opisy. Jeżeli mamy opis IIIA-30%, to oznacza, że zostanie wycięte tylko 30% drzew, ale opis IIIA-95% oznacza wycinkę 95% drzew na danym obszarze.
Dla poniższego fragmentu, widzimy adresy leśne = 744 oraz 751 (duże czarne cyfry):

Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie co oznaczają czerwone symbole zaplanowanych zabiegów (po lewej stronie procentów), możesz to sprawdzić pod następującym linkiem:

Opis rodzajów rębni.

 

Wzory pism

Jeżeli stwierdzisz, że "twój las" jest zaplanowany do wycinki, zanotuj adres leśny tego obszaru i skorzystaj z przykładowego pisma, w którym możesz zaprotestować przeciwko wycince twojego ulubionego lasu. Wypełnij swoje dane teleadresowe, uzupełnij numer adresu leśnego, podpisz i wyślij do RDLP, na adres podany na samym początku instrukcji - pkt.1  Pismo można również wysłać drogą elektroniczną na dane podane w pkt. 2 lub pkt.3 

Przykład pisma

Proponujemy również wysłanie pisma do RDLP z zapytaniem o przyczyny zwiększania planu cięć rębnych w nowym PUL

Przykład pisma z zapytaniem

 

Adrian, Magda