W konsultacjach społecznych Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022-2031, które trwały od 22 grudnia 2021 do 11 stycznia 2022, wysłaliśmy do RDLP w Katowicach około 254 wniosków.
Pobiliśmy rekord Polski !!! Pokazaliśmy, jak ważne są dla naszych śląskich miast i wsi najbliższe nam lasy.
W zdecydowanej większości nie odpowiadał nam plan wzrostu etatu rębnego aż o 63%.
W styczniu czuliśmy, że wreszcie odbyły się prawdziwe konsultacje społeczne. W konsultacje społeczne dla planu PUL dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022-2031, zaangażowało się wiele osób indywidualnych i naukowców oraz posłowie i lokalne samorządy.
Od daty zakończenia konsultacji społecznych (11 stycznia 2022 r.) minęły już ponad 3 miesiące i do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na zgłoszone przez nas wnioski. Składając je, mieliśmy nadzieję, że będą one przedmiotem otwartej debaty publicznej na zwołanym, zgodnie z instrukcjami służbowymi obowiązującymi w Lasach Państwowych, posiedzeniu Komisji Projektu Planu. Wydawało nam się, że strategiczna prognoza oddziaływania projektu planu PUL na środowisko z udziałem społeczeństwa pozwoli na uzgodnienie i przyjęcie takiej jego wersji, która zabezpieczy w zrównoważony sposób interesy Lasów Państwowych, lokalnych społeczności i ochrony przyrody. Stało się jednak inaczej.   
Odpowiedzi od Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Katowicach, nie doczekały się ani osoby indywidualne, ani lokalne samorządy.
Znany jest nam jedyny przypadek, kiedy 13-letni uczestnik konsultacji, otrzymał oficjalną, pisemną odpowiedź od Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Katowicach.

W kwietniu 2022 na BIP RDLP w Katowicach https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-katowicach/nadlesnictwo-brynek6 pojawił się kolejny dokument związany z procesem zatwierdzania nowego planu PUL: Podsumowanie SOOŚ do PUL dla N.Brynek na lasta 2022-2031.
W dokumencie na stronie 10 pojawiła się następująca informacja:


"W toku prowadzonych konsultacji społecznych projektu PUL w ustawowym terminie wpłynęły do Dyrektora RDLP około 254 wystąpienia zawierające jeden lub więcej wniosków do PULu, wzięto je pod uwagę i uwzględniono w maksymalnym możliwym zakresie.
Efektem uwzględnienia treści merytorycznej wniosku jest skorygowanie dokumentacji planów cięć, opisów taksacyjnych, oraz map i POŚ.
"

Oprócz tego lakonicznego podsumowania, nie znamy żadnych szczegółów, w jakim stopniu i jakim zakresie nasze wnioski zostały uwzględnione. Nie wiemy, jaki jest wymiar skorygowanego planu etatu rębnego, dla których wydzieleń odstąpiono od zrębów i nie wiemy też, jak wygląda skorygowana mapa planowanych cięć.

Kolejnym (ostatnim już) etapem procesu tworzenia planu PUL, jest zatwierdzenie planu przez Ministra Klimatu i Środowiska. O tym, jak zostały potraktowane nasze wniosku, dowiemy się dopiero wtedy, kiedy na stronie BIP RDLP w Katowicach pojawi się informacja o zatwierdzeniu nowego PUL. Wtedy będziemy mogli wystąpić o udostępnienie nowej mapy planowanych cięć i dopiero wtedy okaże się co oznacza, że nasze wnioski ..."wzięto je pod uwagę i uwzględniono w maksymalnym możliwym zakresie".

Czy na tym etapie możemy jeszcze coś zrobić, aby uzyskać konkretne i szczegółowe informacje w jaki sposób zostały potraktowane nasze wnioski?
Skoro projekt nowego planu PUL jest w tej chwili w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, to proponujemy aby zaapelować do Pani Ministry Klimatu i Środowiska, Anny Moskwy, o nie zatwierdzanie planu PUL dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022-2031, podając jako uzasadnienie brak informacji zwrotnych od Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Katowicach na wnioski wysłane przez 254 uczestników konsultacji społecznych ze stycznia 2022. Wniosek do Pani Ministry Klimatu i Środowiska należy wysłać na adres: info@klimat.gov.pl lub na https://bip.mos.gov.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.
Aby Wam to ułatwić, na naszej stronie załączamy szablon (link) pisma przewodniego do Ministerstwa.

Plan Urządzenia Lasu do poprawki

28 kwietnia 2022

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Skontaktuj się z nami:

  • Magdalena Gościniak / Zabrze / tel. 691025343 / mail: madziapodziewska@gmail.com
  • Adrian Król / Tworóg i okolice/ mail: adrian.krol@wp.pl 
  • Sławomir Bryła / Lubliniec / tel. 883075554 / mail: bryla.slawomir@gmail.com

Strona nie jest oficjalną witryną instytucji PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek