Zgodnie z obowiązującą procedurą zatwierdzania nowego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022 - 2031, nowy plan podlega pod konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne będą trwały tylko 21 dni i może w nich uczestniczyć każda osoba.

W ramach konsultacji, można zgłaszać dowolne wnioski i uwagi do projektu nowego planu PUL.

UWAGA: wnioski muszą być skierowane do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, na adres: 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,
ul. św. Huberta 43/45,
40-543 Katowice.

[Aktualizacja]

Wnioski mogą być kierowane do RDLP, również drogą elektroniczną:

  • mail na adres: rdlp@katowice.lasy.gov.pl
  • ePUAP adres: pgl-lp-0271/SkrytkaESP

 

[Aktualizacja]

Konsultacje trwają od 22 grudnia 2021 do 11 stycznia 2022

 

Zwróćmy uwagę na to, że projekcie nowego PUL, Nadleśnictwo Brynek

planuje zwiększenie etatów rębnych o aż 63%

Nie możemy tego przegapić.

Jesteśmy odpowiedzialni za nasz las.

Leśnicy są ekspertami w dziedzinie funkcji gospodarczych lasu a my jesteśmy ekspertami od funkcji społecznych naszych lasów.

Adrian

 

Już wkrótce konsultacje społeczne - nie możemy tego przegapić

14 grudnia 2021

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Skontaktuj się z nami:

  • Magdalena Gościniak / Zabrze / tel. 691025343 / mail: madziapodziewska@gmail.com
  • Adrian Król / Tworóg i okolice/ mail: adrian.krol@wp.pl 
  • Sławomir Bryła / Lubliniec / tel. 883075554 / mail: bryla.slawomir@gmail.com

Strona nie jest oficjalną witryną instytucji PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek