Dla Nadleśnictwa Brynek w nowym PUL-u  zaplanowano wzrost etatu rębnego z 287 tysięcy m3 z lat 2012-2021 do obligatoryjnych 468 tysięcy m3 w latach 2022-2031. Sprzeciwiamy się temu wzrostowi.

Chcemy raz jeszcze podkreślić różnicę:
- w przekazie społeczników, ostrzegających o wzroście etatu rębnego o 63% (społeczników, czyli nas)
- a informacjami przekazywanymi przez Lasy Państwowe o wzroście pozyskania drewna o 21%.

Lasy Państwowe całkowite pozyskanie drewna dzielą na 2 części składowe:
- użytkowanie rębne,
- użytkowanie przedrębne.

Użytkowanie rębne to są te przypadki, kiedy drzewa osiągają wiek rębności i są wycinane na dużym obszarze (zręby zupełne) lub na mniejszym obszarze (zręby złożone - np. gniazdowe) do gołej ziemi, następnie są orane i w ciągu 2-5 lat są na nowo zalesiane.
Pozyskiwanie drewna z użytkowania rębnego, budzi wśród mieszkańców najwięcej protestów, ponieważ w tym wypadku powstają te duże obszary wyrąbanego lasu - znikają całe połacie drzew dojrzałych z bogactwem przyrodniczym w całym ekosystemie, który tworzą. To one stanowią najbardziej wartościowe społecznie, rekreacyjnie i kulturowo środowisko, z którego czerpią mieszkańcy.
Z tego powodu nagłośniliśmy wzrost użytkowania rębnego o 63%.
W tabelce poniżej dane dotyczące użytkowania rębnego oznaczyliśmy czerwoną obwódką:
- w starym PUL był zaplanowany etat rębny = 287 tys. m3
- w nowym PUL będzie to aż 468 tys. m3 co oznacza wzrost o 63%! 

Użytkowanie przedrębne to są te przypadki, kiedy las jest tylko przerzedzany (tzw. trzebież). W takim wypadku las nie znika ale staje się bardziej widny i w zasadzie prawie nikt nie protestuje przeciwko takiemu użytkowaniu lasu. W wielu wypadkach taki przerzedzony las wygląda nawet lepiej niż las przed trzebieżą. W tabelce, dane dotyczące użytkowania przedrębnego oznaczono niebieską obwódką:
- w starym PUL był zaplanowany etat przedrębny = 365 tys. m3
- w nowym PUL będzie to 320 tys. m3 co oznacza spadek o 13%.

I tu dochodzimy do sedna sprawy.
Leśnicy starają się za wszelką cenę ukryć wzrost użytkowania rębnego o 63% (bo to budzi sprzeciw społeczny) i mówią o ogólnym pozyskaniu drewna z użytkowania rębnego i przedrębnego. W tabelce, dane dotyczące całkowitego pozyskania drewna oznaczono żółtą obwódką:
- w starym PUL było zaplanowane 652 tys. m3
- w nowym PUL będzie to 788 tys. m3 co oznacza wzrost "jedynie" o 21%

Wartości planowanych wzrostów, podawane tak przez nas-społeczników, jak i przez Lasy Państwowe są prawidłowe - dotyczą jednak zupełnie różnych kwestii. Niemniej na naradzie NTG „Dyrektor BULiGL powiedział, że rozmiar użytkowania rębnego w wymiarze miąższościowym zwiększy się o 63% w stosunku do poprzedniego PUL, natomiast powierzchnia manipulacyjna użytkowania rębnego zwiększy się tylko o 100 ha” (vide: Protokół NTG, s. 9 dostępny na BIP RDLP w Katowicach).

Co więcej, w nowym PUL-u zaplanowano więcej masy do usunięcia (107,8%), niż lasy w Nadleśnictwie Brynek w ciągu dziesięciolecia urosną [vide: elaborat, s. 173]

My skupiliśmy się przede wszystkim na wzroście o 63% użytkowania rębnego - czyli na zrębach zupełnych i złożonych, tj. pozyskiwaniu drewna z drzew w wieku rębności, właśnie takich, które mają dla nas największe walory społeczne, ekologiczne i przyrodnicze.

Mówiąc obrazowo - wyobraźmy sobie sytuację, w której sadownik ogłasza, że w kolejnym dziesięcioleciu pozyska o 63% więcej jabłek, a pobór gruszek obniży o 13%. Okoliczni mieszkańcy zaczynają protestować w sprawie zwiększenia poboru jabłek, ponieważ w ich opinii zbyt mocno wyeksploatuje on drzewa. Sadownik przestaje zatem mówić o jabłkach,  a zaczyna o owocach, których produkcję zwiększy jedynie o 21%.

Dlaczego 63% jest ważne?

10 lutego 2022

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Skontaktuj się z nami:

  • Magdalena Gościniak / Zabrze / tel. 691025343 / mail: madziapodziewska@gmail.com
  • Adrian Król / Tworóg i okolice/ mail: adrian.krol@wp.pl 
  • Sławomir Bryła / Lubliniec / tel. 883075554 / mail: bryla.slawomir@gmail.com

Strona nie jest oficjalną witryną instytucji PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek