Petycja z podpisami ponad 900 mieszkańców Zabrza została przekazana przez Urząd Miasta w Zabrzu do:
- Ministerstwa Klimatu i Środowiska
- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
- PGL Nadleśnictwa Brynek - Lasy Państwowe

Z kolei Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w osobie Pana Janusza Łogożnego - Zastępcy Dyrektora Departamentu Leśnictwa, działającego z up. Ministra, w dniu 25 stycznia 2022 roku skierowało następujące pismo do Pana Józefa Kubicy, p.o. Dyrektora Lasów Państwowych:

Sygnatura pisma DLŁ-WKO.052.3.2022.APR
1932675.6772339.5443326

"Szanowny Panie Dyrektorze,

Zgodnie z właściwością Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do rozpatrywania wniosków dotyczących podległych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, przekazuję w załączeniu wystąpienie Pani Magdaleny Gościniak z dnia 11 stycznia 2022 r., stanowiące wniosek o zmniejszenie planowanego wzrostu etatu rębnego w Planie Urządzania Lasu na lata 2022-2031 dla Nadleśnictwa Brynek oraz podjęcie działań prowadzących do poprawy ekologicznych i społecznych funkcji lasów państwowych na terenie Miasta Zabrze oraz pozostałych gmin w zasięgu Nadleśnictwa Brynek (data wpływu do tut. organu 19 stycznia 2022 r.).
Przedmiotowe pismo zostało przekazane do Ministra Klimatu i Środowiska przez Prezydenta Miasta Zabrze za pismem z dnia 19 stycznia 2022 r., znak: BK.152.1.2022 3-2100-2022.

Uprzejmie proszę Pana Dyrektora o rozpatrzenie sprawy i udzielenie odpowiedzi Zainteresowanej oraz przesłanie kopii udzielonej odpowiedzi do wiadomości Ministra Klimatu i Środowiska (z powołaniem się na numer niniejszego pisma)

Z wyrazami szacunku                                 

Z up. Ministra
Janusz Łogożny
Zastępca Dyrektora
Departament Leśnictwa i Łowiectwa".

 

Pan Janusz Łagożny przysłał do mnie pismo, jakie skierował do GDLP (zacytowane powyżej), jednocześnie prosząc, abym poinformowała osoby, które podpisały się pod petycją do władz Miasta Zabrze, iż listy zawierające ich dane osobowe zostały przekazane jako wniosek do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz o udostępniła sygnatariuszom klauzulę informacyjną co niniejszym czynię - Klauzula znajduje się na stronie 5 i 6 dokumentu w PDF, który zamieszczam poniżej.

 

LP-pismo-MG

 


Odpowiedź, jaką otrzymam od GDLP, niezwłocznie upublicznię.

 

Magda

 

aktualizacja na 28 lutego 2022 - brak odpowiedzi

aktualizacja na 15 marca 2022 - brak odpowiedzi

aktualizacja na 31 marca 2022 - brak odpowiedzi

aktualizacja na 15 kwietnia 2022 - brak odpowiedzi
 

 

Czekamy na odpowiedź GDLP

15 lutego 2022

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Skontaktuj się z nami:

  • Magdalena Gościniak / Zabrze / tel. 691025343 / mail: madziapodziewska@gmail.com
  • Adrian Król / Tworóg i okolice/ mail: adrian.krol@wp.pl 
  • Sławomir Bryła / Lubliniec / tel. 883075554 / mail: bryla.slawomir@gmail.com

Strona nie jest oficjalną witryną instytucji PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek