Czy możliwe jest spotkanie z RDLP w Katowicach i rozmowa dotycząca konsultacji społecznych PUL 2022-2031 dla Nadleśnictwa Brynek?

Czy realna jest wspólna rozmowa mieszkańców, samorządów, społeczników i leśników?

Czy osiągalny jest dialog na temat lasów, które są dla nas ważne?

 

Jako strona społeczna dziękujemy Wam za każdy złożony wniosek i za każdą wniesioną uwagę. Dla nas Wasze zaangażowanie, wsparcie i odzew są niezwykle budujące i pokazują, jak wielką rolę las odgrywa w naszym życiu w mieście / gminie / miejscowości.

Wiemy, że pisaliście swoje wnioski z serca. Wiemy, że dołożyliście wszelkich starań, by przygotować je zgodnie z Waszą wolą. Wiemy, że nie jesteście z wykształcenia leśnikami. Wiemy, że przeczytanie dokumentów konsultacyjnych z dysku google, który wystawiła na BIP RDLP w Katowicach, a do których linkowaliśmy w artykule Q&A z webinarium oraz w artykule z mapą cięć, wymagało niezwykłego samozaparcia (zwłaszcza, że konsultacje realizowane były w czasie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku oraz Trzech Króli, gdy zwyczajowo czas spędza się z rodzinami, bliskimi i w miejscach kultu religijnego):

 • Elaborat: 533 strony [elab_02_03.pdf]
 • Opis taksacyjny cz. 1 (do oddziału 407): 670 stron [02-03-1_OT_cz_1_1_407.pdf]
 • Opis taksacyjny cz. 2 (oddziały 408 - 778): 687 stron [02-03-1_OT_cz_2_407_778.pdf]
 • Wykazy i zestawienia tabelaryczne: 736 stron [Pl_02_03_1.pdf]
 • Program Ochrony Przyrody: 190 stron [02_03_POP.pdf]
 • Mapa Sytuacyjno-Przeglądowa walorów przyrodniczo-kulturowych [ms_wpk_02_03_1.pdf]
 • Prognoza Oddziaływania na Środowisko: 196 stron [02_10_POS.pdf]
 • Mapa Przeglądowa Form Ochrony Przyrody [mp_fop_02_03_1.pdf]
 • Mapa Przeglądowa [mp_02_03_1.pdf]
 • Mapa Przeglądowa Cięć Rębnych z Formami Ochrony Przyrody [mp_ciec_02_03_1.pdf]
 • Mapa Przeglądowa Drzewostanów [mp_dst_02_03_1.pdf]
 • Mapa Przeglądowa Gospodarki Łowieckiej [mp_low_02_03_1.pdf]
 • Mapa Przeglądowa Nasiennictwa i Selekcji [mp_NiS_02_03_1.pdf]
 • Mapa Przeglądowa Ochrony Lasu [mp_ochr_l_02_03_1.pdf]
 • Mapa Przeglądowa Ochrony Przeciwpożarowej [mp_ppoz_02_03_1.pdf]
 • Mapa Przeglądowa Siedlisk Leśnych [mp_siedl_02_03_1.pdf]
 • Mapa Przeglądowa Zagospodarowania Turystycznego [mp_turyst_02_03_1.pdf]
 • Mapa Sytuacyjna w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa [ms_02_03_1.pdf]
 • Mapa Sytuacyjno-Przeglądowa Obszarów Chronionych i Funkcji Lasu [ms_obsz_chr_fl_02_03_1.pdf]
 • Mapa Sytuacyjno-Przeglądowa Ochrony Przeciwpożarowej [ms_ppoz_02_03_1.pdf]
 • Mapa Sytuacyjno-Przeglądowa Walorów Przyrodniczo-Kulturowych [ms_wpk_02_03_1.pdf]

 

Wiemy również, że do RDLP w Katowicach wpłynęło co najmniej 240 wniosków. Pani Krystyna Sowa, Radna Rady Miasta Gliwice, otrzymała w trybie dostępu do informacji publicznej odpowiedź na pytanie na temat liczby wniosków złożonych do projektu PUL dla N. Brynek na lata 2022 - 2031 i o terminie publikowana informacji o rozpatrzeniu wniosków. Wyraziła zgodę, byśmy ją upublicznili. Fragmenty odpowiedzi, jaką uzyskała Pani Radna, przytaczamy poniżej (pisownia oryginalna), zgodnie z dokumentem całościowym PDF, znajdującym się TUTAJ.

„[...] Informuję, iż w wskazanym terminie wpłynęło niezmiernie mało wniosków, bo tylko 240, jednakże wersje papierowe mogą wciąż wpływać, bo liczy się data nadania ze stempla pocztowego. Nie prowadzimy statystyk dotyczących tego skąd wniosek wpłynął (są wnioski z Krakowa, czy Warszawy) niemniej jednak przeważają wnioski z Zabrza.

Do tej puli nie zliczamy kilku wniosków, które są niepodpisanymi anonimami, które nie będą rozpatrywane oraz różnego rodzaju petycje, apele, skargi, odezwy, manifesty, protesty, zażalenia, opinie, uchwały rad, itd., które nie są wnioskami.

Natomiast jest jeszcze ok. 20 wniosków, gdzie ze względu na nieprecyzyjny zapis „wycinki” wnioskodawcy zostali poproszeni o doprecyzowanie jakiego typu ciecia mają na myśli, czyli czy to są: Cięcia przedrębne, Cięcia trzebieży późnej, Cięcia trzebieży wczesnej, Cięcia czyszczenia późnego z pozyskaniem, Cięcia pielęgnacyjne, Cięcia bliskorębne, Cięcia rębne, Cięcia zupełne, Cięcia złożone, Cięcia gniazdowe, Cięcia częściowe, Cięcia stopniowe, Cięcia przerębowe, Ciecia brzegowe, Cięcia smugowe Cięcia pasowe, Cięcia grupowe, Cięcia jednostkowe, Cięcia przygotowawcze, Cięcia obsiewne, Cięcia odsłaniające, Cięcia uprzątające, Cięcia uprzątnięcia przestoi, Cięcia uprzątnięcia nasienników, Cięcia przebudowy, Cięcia selekcyjno-sanitarne, Cięcia sanitarne, Cięcia przygodne. 

Bez tej informacji nie jesteśmy wstanie dokładnie rozstrzygnąć wniosku.

Reasumując, jak na ponad półmilionową metropolię Gliwic, Bytomia i Zabrza liczba wniosków, które wpłynęły jest niewielkim promilem w stosunku do liczby mieszkańców. Ta sytuacja niezwykle nas zaskoczyła, bo spodziewaliśmy, iż co najmniej połowa populacji regionu weźmie udział w konsultacjach o co szczególnie zabiegaliśmy poszerzając standardowy sposób ogłaszania o konsultacjach (czyli ogłoszenie tylko w lokalnej prasie i w BIP tut. Dyrekcji) o ponadustawowe wymagania tj. zamieszczenie ogłoszenia na strony internetowej nadleśnictwa, Facebooku nadleśnictwa oraz poprzez skierowanie pism do samorządów miast, gmin oraz rad miast, osiedli o rozpropagowanie naszych ogłoszeń na stronach internetowych urzędów miast, gmin, itd.

Tym samy to niewielkie zainteresowanie jest dla nas świadectwem, iż gospodarka leśna prowadzona przez Nadleśnictwo Brynek jest oceniana pozytywnie, co jest dla nas bardzo budujące. […]

Ze względu, iż prawie wszystkie wnioski złożone w procesie konsultacji zostały sporządzone na podstawie dwóch, czy trzech wzorów należy się spodziewać, iż okres ich analizy przez tut Dyrekcję będzie bardzo krótki, ponieważ większość wniosków ma podobną argumentację z której wynika, że dana osoba, instytucja nie zapoznała się z uzasadnieniem zapisów projektu PUL, które jest w wyłożonych plikach w postaci Elaboratu, programu Ochrony Przyrody oraz Podsumowaniu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko traktujących o wpływie projektowanych zabiegów na elementy środowiska, na ludzi, klimat, ochronę przyrody, itd., tylko bazowała na „nieprecyzyjnych stwierdzeniach” pojawiających się w mediach.”

 

Wszystkie osoby, które złożyły swoje wnioski do PUL i otrzymały od RDLP w Katowicach prośbę o doprecyzowanie swojego wniosku, bardzo prosimy o kontakt.

A Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach prosimy o dialog w standardach godnych społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego, w którym szanuje się ludzi o różnych kompetencjach, umiejętnościach i poglądach.
Mamy prawo odnosić się do tych dokumentów (np. mapy cięć), które oceniamy jako najistotniejsze dla naszego dobrostanu.
Mamy prawo mówić językiem kolokwialnym.
Mamy prawo apelować o dialog.

I to niniejszym robimy.

 

Magda

PS Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że Pan Dyrektor Hubert Wiśniewski odsyła do Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisku - tj. do dokumentu, który zgodnie z informacjami na BIP RDLP w Katowicach jest "w przygotowaniu".

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ:

PUL o co chodzi? https://www.nadlesnictwobrynek.pl/pul---o-co-chodzi

Webinarium - Q&A https://www.nadlesnictwobrynek.pl/webinarium-z-3012022---qa

 
 

 

Apelujemy o dialog

16 stycznia 2022

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Skontaktuj się z nami:

 • Magdalena Gościniak / Zabrze / tel. 691025343 / mail: madziapodziewska@gmail.com
 • Adrian Król / Tworóg i okolice/ mail: adrian.krol@wp.pl 
 • Sławomir Bryła / Lubliniec / tel. 883075554 / mail: bryla.slawomir@gmail.com

Strona nie jest oficjalną witryną instytucji PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek